Dla prelegentów

Przewidujemy 4 formy aktywnego udziału w konferencji!

 1. Wystąpienia naukowe (referat lub plakat)
 2. Poprowadzenie warsztatów
 3. Prezentacja w bloku wymiany doświadczeń (referat lub plakat)
 4. Przestrzeń unconference

Zgłoś wystąpienie!

Wystąpienia naukowe

Propozycje wystąpień można zgłaszać w dwóch formach: referatu lub plakatu.

 • Zgłoszeń na konferencję wraz z abstraktem można dokonywać w terminie do 15.03.2020
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://konferencja.naukaprzygoda.edu.pl/abstrakty/
 • Czas trwania wystąpienia – 15 minut
 • Istnieje możliwość publikacji referatów (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie „Folia Turistica”

Kontakt w sprawach referatów i plakatów: nauka@naukaprzygoda.edu.pl

Obszary tematyczne wystąpień:

 • Pedagogika przygody w Polsce i na świecie – badania porównawcze
 • Perspektywy badawcze dla pedagogiki przygody; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie
 • Wyniki badań programów przygodowych wspierających wychowanie (w tym organizacji Ruchu Harcerskiego, YMCA, Outward Bound)
 • Wykorzystanie założeń pedagogiki przygody w edukacji ekologicznej – prace badawcze
 • Gry i grywalizacja – współczesne badania skuteczności, potencjał do wykorzystania w dydaktyce akademickiej
 • Rozwój idei edukacji leśnej w obszarze kształcenia formalnego i alternatywnego w Polsce
 • Projektowanie przeżyć (experience design) i ekonomia przeżyć (experience economy) w służbie Przygody
 • Nurty outdoor education i adventure education dla rozwoju osobowego oraz terapii.
 • Propozycje odpowiedzi na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?

Poprowadzenie warsztatów

Chcesz poprowadzić warsztat nawiązujący do tematyki konferencji? Serdecznie zapraszamy! Prześlij nam swoją propozycję zawierającą: informacje o tematyce i formie przeprowadzenia warsztatu, preferowanego czasu (90/180 min), minimalnej i maksymalnej liczby uczestników oraz lokalizacji (w sali, w terenie). Na wszystkie pytania odnośnie warsztatów odpowie chętnie Aga Leśny (aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl)

Blok wymiany doświadczeń

W ramach tych bloków będzie możliwość zaprezentowania i dyskusji nad wybranym zagadnieniem, które ma wymiar praktyczny, a nie naukowy – np. prezentacja dobrych praktyk, zrealizowanych projektów.

Będzie to czas i przestrzeń na wymianę doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu oraz rozwoju oraz przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.

Propozycje wystąpień można zgłaszać w dwóch formach: referatu lub plakatu.

Obszary tematyczne wystąpień :

 • Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.
 • Pedagogika przygody w edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.
 • Wykorzystanie pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach. Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi.
 • Innowacyjne projekty i działania w zakresie edukacji przyrodniczej, leśnej, ekologicznej; aktywizacji dzieci miejskich; profilaktyki zdrowotnej bazującej na outdoor/adventure education.

Przestrzeń unconference

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni na warsztaty spontanicznie zgłaszane przez uczestników oraz spotkania grup roboczych.  Jest to odpowiedź na zgłaszaną potrzebę wydzielenia czasu na spotkania osób zainteresowanych konkretną tematyką np. nauczycieli wychowania przedszkolnego, leśników, naukowców. Ostateczny plan unconference ustala się pierwszego dnia konferencji.