Dla prelegentów

Referaty:

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.

Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej 500 słów) wraz z informacjami  o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania) upływa 1 kwietnia 2013 roku. Streszczenia prosimy wysyłać na adres: ewa_palamer@go2.pl (dr Ewa Palamer – Kabacińska, komitet naukowy).

Do 15 kwietnia 2013 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia referatu do prezentacji podczas konferencji.

1)       Publikacja wybranych artykułów naukowych (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w kwartalniku „Wychowanie Fizyczne i Sport” (ISSN 00-43-9630, brak współczynnika IF, 4 punkty za publikację naukową w tym czasopiśmie wg komunikatu Ministra Szkolnictwa Wyższego)

http://www.awf.edu.pl/strony/3/5/1/pliki/WFiS%20internet.pdf

2)     Zwarta: przewodnik praktyczny po „pedagogice przygody” zawierający wypracowane wskazówki metodyczne, scenariusze, propozycje wypracowane w trakcie warsztatów, prezentacje projektów