Prelegenci 2013

Zapowiedzi referatów:

autor tytuł
mgr Magdalena Czarnecka,Uniwersytet Warszawski Przygoda tworząca communitas – przykład kursu przewodników beskidzkich (Studencki Klub Górski w Warszawie)
 Marcin Gołąb,Uniwersytet Warszawski Przeciwko czy na przeciw przygodzie? Koncepcja tradycyjnego placu zabaw dla dzieci – źródła, ewolucja i działanie
mgr Krzysztof J. Kwiatkowski Survival – przygoda sensu
mgr Agnieszka Leśny,Uniwersytet Warszawski “Szkoła pod Żaglami” – polski projekt adventure education
Dr hab. E.Kujawska-Lis, dr A.Lis-Kujawski,Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Czy przygoda może być lecznicza? Wpływ uczestnictwa w programie „Słońce i przygoda” na funkcjonowanie dzieci po leczeniu choroby nowotworowej.
Ppłk rez. mgr inż Maciej Ostrowski,Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego w Rydzynie Edukacja przygodą i przyrodą w Eksperymentalnej Szkole RydzyńskiejGimnazjum i Liceum im. Książąt Sułkowskich 1928-1939
dr Ewa Palamer-Kabacińska,Uniwersytet Warszawski Edukacja przygodą a harcerstwo – (nie) znane i (czy) zapomniane?
mgr Iwona Pawelec,AWF Wrocław Program „Szkoła Przetrwania i Przygody S.A.S.” jako przykład wychowania plenerowego.
mgr Przemysław Płoskonka,AWF Warszawa Surwiwal – forma aktywności turystyczno-rekreacyjnej i narzędzie edukacji przygodą – synteza zjawiska
mgr Elżbieta Potempska,Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny nr 1 “SOS”w Warszawie Metody pracy z trudna młodzieżą: socjoterapia a pedagogika przygody.
mgr Teresa Skrzypczyk,AWF Wrocław Programy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego jako propozycja edukacji przez przygodę dzieci i młodzieży
dr Wacław Sonelski,AWF Katowice Przeżycie przygody. Jego struktura i zasady programowania.
mgr Artur Bosek, dr Maria Lipko,AWF Warszawa Miejsce outdoor education w teorii wychowania fizycznego
inż. Wojciech J. Borzyszkowski, mgr Sandra Wajchman,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w kształtowaniu postaw proekologicznych społeczeństwa
Mgr inż. Julia Dobrzańska i Mgr inż. Piotr Zwierzchowski,Muzeum Pałac w Wilanowie W poszukiwaniu wydry, geofitów i dobroczynków…, czyli o edukacji przez odkrywanie w Muzeum Pałacu w Wilanowie
mgr Dorota Dziedziewicz, mgr Aleksandra Gajda,Akademia Pedagogiki Specjalnej Przygoda z Kompasem Kreatywności – skuteczny program nauczania twórczości i rozwijania kompetencji międzykulturowych
mgr Karol Kołbyk,Uniwersytet Warszawski Jeśli nie do Egiptu to dokąd? – od biwaków za miastem do placówki wsparcia dziennego o profilu surwiwalowym na przykładzie działań grupy pedagogów ulicy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i Fundacji <Światło-Życie>
dr Mariola Nowakowska, dr Marek Czyż,AWF Kraków Zdobywamy „Koronę Gór Polski”.Pro­jekt autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego
w ramach dwóch obowiązko­wych go­dzin zajęć fakultatywnych
dr Justyna Modrzejewska,GWSP Gliwicemgr Jolanta Walaszek-Latacz, Uniwersytet Śląski WPiP Wychowawcza rola animatora czasu wolnego dzieci w obszarze współczesnej turystyki dziecięcej.
dr Alicja Komorowska-Zielony,Uniwersytet Gdański Doświadczenia i obserwacje przyrodnicze w klasach 1-3 szkoły podstawowej  jako  szansa odpowiedzi na pytania dlaczego?
 dr Maciej Słomczyński, Joanna Szymańska,Uniwersytet Warszawski Enigame – projekt systemu gier miejskich wykorzystujących technologie mobilne
Mgr Barbara Domaradzka,Centrum Nauki Kopernik Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem. Edukacyjne eksperymenty na przykładzie działań w Centrum Nauki Kopernik

Zapowiedzi posterów:

autor tytuł
Hanna Prószyńska-Bordas,AWF Warszawa Wykorzystanie legend w turystyce dziecięcej i młodzieżowej na przykładzie Łysogór
Marta Walewska,Muzeum Pałac w Wilanowie „Bawmy się!” – edukacja muzealna bez barier
mgr Piotr Wróbel,Centrum Nauki Kopernik Referat będzie prezentacją projektu – „Warsztaty Familijne”, który realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik.
mgr Marcin Wysmułek,Uniwersytet Warszawski Przygoda w procesie coachingowym
mgr Michał Sadowski,AWF Warszawa Znaczenie autorskich ćwiczeń w nauczaniu i uczeniu się snowboardu
dr Katarzyna Dzioban,AWF Warszawa Edukacja przyrodnicza w Kampinoskim Parku Narodowym
dr Joanna Piotrowska, mgr Anna Leś,AWF Warszawa 12-tygodniowy program Nordic Walking – ocena skuteczności