Program 2015

Ramowy program konferencji “Edukacja Przygodą 2015”

Uwaga! Program może ulec zmianie! Podane godziny są godzinami orientacyjnymi.

CZWARTEK – PREKONFERENCJA

Godzina 
15:00 - 16:00Przyjazd uczestników
16:00 - 16:30Rejestracja
16:30 - 18:30sala: JAWOR
Sesja dyskusyjna: 6 lat "Edukacji Przygodą", budowanie sieci "Edukacji Przygodą" w Polsce, doświadczenia międzynarodowe. Prowadzenie: Magda Jędrzejczyk, Szkoła Aktywnego Wypoczynku "Frajda".
18:30 - 19:00Przerwa
19:00 - 20:00Kolacja
od 20:00 Spotkania kuluarowe

PIĄTEK

Godzina     
od 8:30Przyjazd, rejestracja uczestników
9:00 - 9:45Śniadanie dla uczestników prekonferencji
10:00 - 10:30
Otwarcie konferencji, słowa wprowadzające przedstawicieli czterech organizatorów konferencji
10:30 - 12:10
SESJA A
plenarna
sala: DĄB
Wystąpienie gościa specjalnego i prelegentów.
* dr Pete Allison: Reflections and Considerations on Experiential Learning: Considering influences of how we think
* mgr Anna Pikus: Spotkanie z przyrodą i samym sobą - edukacja leśna w Lasach Państwowych
*mgr Marek Gajdziński: Program KSAP "Kształcenia postaw i kompetencji osobistych" - jako niezwykły przykład praktycznej realizacji edukacji przygodą
12:10 - 12:30Przerwa
12:30 - 14:00
SESJA B
wystąpienia
B.1 sala: DĄB
"Niezwykła edukacja w
lasach i parkach narodowych"
* dr Ewa Majewska: Strachy na lachy – nocne wyprawy po lesie
* dr inż. Magdalena Frączek, dr inż. Marcin Guzik: Przyjaciel Parku Narodowego - edukacja i wychowanie na obszarach chronionych
* dr Alicja Komorowska - Zielony: Otoczenie przyrodnicze (LAS) jako środowisko uczenia się - możliwości wspierania zmiany
rozwojowej ucznia we wczesnej edukacji.
B.2 sala: TOPOLA
"Sail training i
wychowanie morskie",
* mgr Agnieszka Leśny: Sail trainig
≠ wychowanie morskie?
* mgr Marek Muszynski: współczesne wychowanie morskie w Polsce
* mgr Tomasz Maracewicz:
„Young Endeavour Youth Scheme”, na tle polskich przedsięwzięć typu sail training
B.3 sala: KLON
"Emocje w edukacji przygodą"

* dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz: Wykorzystanie edukacji przygodą w

radzeniu sobie ze stresem choroby nowotworowej
* dr Wojciech Swędzioł: Ryzyko w przygodzie i edukacji
* mgr Patryk Czermak: Lęk jako przykład emocji ograniczającej działalność

rekreacyjną, oraz wspomagającej proces szkolenia trenerów outdoor
14:00 - 14:20Przerwa
14:20 - 15:00
SESJA C
plakaty
Sesja plakatowa
15:00 - 16:15Przerwa obiadowa
16:15 - 18:15
SESJA D
warsztaty
D.1 sala: KLON
"Gry szkoleniowe w praktyce budowania i rozwoju zespołów" Filip Tomaszewski, Maciej Smorkowski (Experience Corner) opis warsztatów
D.2 sala: TOPOLA
Warsztat metodologiczny z dr Petem Allisonem (w języku angielskim)
D.3 plener
"Warsztaty terenowe, polegające na wykonywaniu prostych zadań w lesie, angażujące i aktywujące uczestników" Wiktor Naturski (Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych) opis warsztatów
D.4 sala: JAWOR
"Wykorzystanie zestawów edukacyjnych jako narzędzia wsparcia nauczycieli i zwiększania aktywności naukowej uczniów" Adam Zahler (Centrum Nauki Kopernik) opis warsztatów
D.5 sala: DĄB
"Goście w polskiej florze"
Katarzyna Dytrych (Fundacja Nasza Ziemia)
opis warsztatów
18:15 - 18:30 Przerwa
18:30 - 20:00Kolacja i wieczór integracyjny z elementami ćwiczeń z pogranicza dramy i teatru improwizowanego (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA)

SOBOTA

Godzina    
8:00 - 8:45Śniadanie
9:00 - 9:55
SESJA E
plenarna
sala: DĄB
"Edukacja przygodą w Polsce; dawniej i dziś"

* dr Wacław Sonelski, dr Artur Magiera: Polskie koncepcje i programy wychowania przez przygodę. Wybrane przykłady z pierwszej połowy ub. wieku
* dr hab. Jacek Woźniak, prof. WSFiZ:
Szkolenia outdoor a edukacja przez przygodę – podobieństwa i różnice
9:55 - 10:15 Przerwa
10: 15 - 11:10
SESJA F
przestrzeń otwarta
F.1Warsztat/spotkanie zaproponowane przez uczestników:

Outdor Education a socjoterapia
Przedstawienie efektów zrealizowanych projektów edukacyjnych i terapeutycznych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego (MOS) w Ryszewku. Wynikiem jest powstanie programu socjoterapeutycznego opartego na metodach Outdoor Education w MOS.

Zaprasza: Michał Krzywaźnia - pedagog, animator kultury, instruktor teatralny, reżyser. Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku.
F.2 Warsztat/spotkanie zaproponowane przez uczestnikówF.3 Warsztat/spotkanie zaproponowane przez uczestnikówF.4 Spacer po rezerwacie Jedlnia
11:10 - 11:30Przerwa
11:30 - 13:00
SESJA G
wystąpienia
G.1 sala: KLON
"Wychowanie w przyrodzie"

* mgr Rafał Ryszka: Przedszkole leśne - dla rodziców z wyobraźnią
* mgr Marta Czerniak-Czyżniak: Rola zajęć terenowych w kształtowaniu zmysłu obserwacji
*mgr Magdalena Kołodziejska: Edukacyjny wymiar obcowania z przyrodą
G.2 sala: TOPOLA
"Nowy/inny wymiar edukacji"
* dr Elżbieta Roland: Zajęcia terenowe w gimnazjum - ekscytująca przygoda z przyrodą.
* mgr Katarzyna Panejko-Wanat:
Szkoła demokratyczna oczami mentora
* mgr Karol Kołbyk: Romowie, Polacy i ... przygoda. Próba projektu integrującego dzieci z wykorzystaniem przygody, wędrówki i elementów survivalu
G.3 sala: JAWOR
"Alternatywne wykorzystanie
edukacji przygodą"

*mgr inż. Agnieszka Błasiak: Adventure Education w Adventure Racing
* dr Ewa Palamer - Kabacińska: Krok do przodu, krok do tyłu - czy taniec powoduje
poszerzanie strefy komfortu?
* dr Magdalena Christ, Marta Szmigieł: Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przygody w procesie dydaktyczno-wychowawczym odbiorców w różnych grupach wiekowych
G.4 sala: DĄB
"Edukacja przyrodnicza w
instytucjach - inne spojrzenie"

*dr inż. Julia Dobrzanska: "Pod parasolkami – mali przyrodnicy”, czyli letnie spotkania w ogrodach wilanowskich dla najmłodszych
*mgr Joanna Pelczar: Muzeum Otwarte na Edukację
*mgr Paweł Pstrokoński: Zieminek, piegża i mandragora. O
odkrywaniu fascynującej przyrody w mieście
13:00 - 13:20Przerwa z poczęstunkiem
13:20 - 14:50
SESJA H
warsztaty
H.1 plener
"Niski Park Linowy w działaniach edukacyjnych", Edyta Mantorska z zespołem (Pracownia Nauki i Przygody) opis warsztatów
H.2 plener
"Mali, więksi i…jeszcze więksi badacze przyrody", Julia Dobrzańska (Muzeum Pałac w Wilanowie) opis warsztatów
H.3 sala: DĄB
"Projekt dydaktyczny z wykorzystaniem fizycznego interaktywnego
symulatora manewrowania jachtem w szkoleniu żeglarskim dzieci", Andrzej Wręczycki
H.4 plener
Warsztaty survivalowe, Krzysztof Kwiatkowski (Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu)
14:50 - 15:20
SESJA I
plenarna
Podsumowanie i zamkniecie konferencji
15:30 - 16:15Obiad dla chętnych