Warsztaty 2015

Niski Park Linowy w działaniach edukacyjnych – Edyta Mantorska, Maciej Olszak, Gabriel Oprządek (Fundacja Pracownia Nauki i Przygody), http://www.naukaprzygoda.edu.pl/
logo_pracowni

11182183_10153262007094345_6968850166879032435_n(1)Działania na niskich i wysokich parkach linowych od lat są wykorzystywane
w Europie do działań edukacyjnych.
W Polsce, ze względu na ograniczoną liczbę parków i profesjonalnych trenerów – parki znane są głównie jako „małpie gaje” służące do zabawy. Aby to zmienić, Pracownia Nauki i Przygody stworzyła unikalny projekt mobilnego parku linowego, który można rozkładać i składać w wielu miejscach oraz wyszkoliła zespół trenerów posiadających europejski certyfikat budowy i treningów’
na niskim parku linowym według standardu ERCA.

Na warsztacie będzie okazja aby przekonać się czym jest taki mobilny park linowy i zmierzyć się z nim.

 

logo_wilanow

Mali, więksi i…jeszcze więksi badacze przyrody. Julia Dobrzańska
(Muzeum Pałac w Wilanowie), http://www.wilanow-palac.art.pl/ –

Julia Dobrzańska(1) Pracuję w Dziale Edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gdzie przygotowuję i prowadzę liczne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej. Jestem absolwentką Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracę doktorską dotyczącą wpływu przekształceń krajobrazu na ważki starorzeczy Wisły w Warszawie obroniłam również w SGGW. Moje główne zainteresowania naukowe to hydrobiologia, ornitologia, edukacja przyrodnicza i edukacja przygodą.

Przygotowanie programu warsztatów przyrodniczych dla rodzin jest swoistego typu wyzwaniem. Wszak w warsztatach uczestniczyć będą zarówno dzieci, w różnym wieku, jak i ich rodzice. Przygotowując różnorodne aktywności jak i opracowując zakres wiedzy i informacji, które chcemy przekazać, musimy przygotować tak spotkanie by wszyscy uczestnicy byli zaangażowani
i znaleźli coś dla siebie. W czasie warsztatów zaprezentuję przykładowe pomysły aktywności skierowane do uczestników spotkań w różnym wieku, poczynając od najmłodszych – dzieci 2-3 letnich.

 

Gry szkoleniowe w praktyce budowania i rozwoju zespołów– Filip Tomaszewski, Maciej Smorkowski (Experience Corner)

filiplogo_ec_maleWarsztat ma na celu zaznajomienie
z kilkoma narzędziami szkoleniowymi, które znajdują częste zastosowanie
w pracy z zespołami i ich managerami. Narzędzia, o których mowa facylitują pracę z grupą, diagnozę zespołu, rozwój kompetencji komunikacyjnych i kooperacyjnych w ramach zespołu. Warsztat zgodnie z dewizą Pracowni Gier Szkoleniowych będzie nauką przez praktykę. W jego trakcie uczestnicy doświadczą sami siły technik projekcyjnych, pracy z obrazem oraz gier szkoleniowych.

Współzałożyciel Pracowni Gier Szkoleniowych
i ExperienceCorner.com, współwłaściciel Wydawnictwa MaMy Kalendarz, praktyk biznesu, projektant gier szkoleniowych, ekspert w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych. Jest współautorem uznanych na rynku polskim i światowym gier szkoleniowych i  symulacji biznesowych spod znaku Pracowni Gier, m.in. Archipelago, Strike Fighter, Marelli i ProfitQuest. Jest też członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gier i Symulacji ISAGA. Wykształcenie zdobył w Instytucie Socjologii UW, tam też skończył ścieżkę zaawansowanych modeli formalnych.  Przez kilka lat związany był z rynkiem monitoringu mediów, w 2005 r. został badaczem roku TNS OBOP. Uwielbia optymalizację procesów z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ma obsesję rentowności w działaniu biznesowym, przy jednoczesnej świadomości  mechanizmów opisanych w teorii ograniczeń. W firmach, którymi zarządza skutecznie wdrożył filozofię CRM i narzędzia kontrolingowe. Trener biznesu i konsultant. Prowadził warsztaty dla takich firm jak Shell, Travelport, PwC, UPC Polska, Netia, Polpharma, GE, Carlsberg, PWPW, Vattenfall Energy Trading, Saint-Gobain.

www.experiencecorner.com

 

logo_new

Warsztaty terenowe, polegające na wykonywaniu prostych zadań w lesie, angażujące i aktywujące uczestników– Wiktor Naturski ( Stowarszyszenie Edukatorów Leśnych)

W.Naturski_foto H.Będkowska

Celem warsztatów jest nieskrępowane przebywanie w lesie, połączone ze wspólną zabawą i uwrażliwieniem uczestników na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. Jestem leśnikiem, edukatorem leśny
z nadleśnictwa Ustroń. Założyłem i jestem  prezesem Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, które ma być platformą rozwoju edukacyjnych pasji.  Udzielam się także jako członek europejskiej podgrupy Forest Communicators Network zajmującej się edukacją leśną w skali europejskiej sieci edukacji leśnej.  PGL LP Nadleśnictwo Ustroń, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych.

 

Nautyka a ekoturystyka. Projekt  wykorzystania fizycznego symulatora żeglowania w szkoleniu żeglarskim- Andrzej Wręczycki, Ewa Stefańska

warsztat_zaglAndrzej Wręczycki, dr nauk chemicznych, starszy wykładowca w Katedrze Chemii Organicznej
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Ewa Stefańska, współautorka projektu dydaktycznego „Nautyka a ekoturystyka”, propagatorka turystyki kwalifikowanej.
Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska
i Biotechnologii.

Głównym celem  przedsięwzięcia jest przedstawienie nowatorskiej metody szkolenia  żeglarskiego
z wykorzystaniem fizycznego symulatora żeglowania, zwłaszcza w zakresie manewrowania jachtem. Integralną częścią zajęć jest prezentacja doświadczeń fizycznych z zakresu hydro- i aerodynamiki powiązanych z teorią żeglowania.  W oparciu o symulator żeglowania  przeprowadzone będzie szkolenie żeglarskie,  które jest  wprowadzeniem do dyskusji  nt. zaproponowanej koncepcji zajęć pt. „Nautyka a ekoturystyka”.  Uczestnicy zajęć mogą brać praktyczny udział w obsłudze symulatora, fizycznie wykonywać  czynności związane  z manewrowaniem jachtem i wykonywaniem poleceń, komend  oraz  prac  bosmańskich na pokładzie.

Wykorzystanie zestawów edukacyjnych jako narzędzia wsparcia nauczycieli i  zwiększania aktywności naukowej uczniów- Adam Zahler Pracownik Działu Edukacji Centrum Nauki  Kopernik, z wykształcenia mgr inż. chemik.CNK_czarny

zahler

Zestaw edukacyjny „WODA” opracowany Centrum Nauki Kopernik w ramach pilotażu aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej stanowi przykład możliwości połączenia prostych narzędzi pomiarowych i propozycji interdyscyplinarnych scenariuszy działań i  eksperymentów. Podczas warsztatu spróbujemy zbadać własności elektryczne, optyczne i termiczne wody, wykorzystując elementy metody IBSE.

nasza_ziemia_180Goście w polskiej forze – Katarzyna Dytrych (Fundacja Nasza Ziemia)

Poznamy gatunki obce w polskiej florze, głównie miejskiej. Niektóre będą  zaskakujące, niektóre znane, inne mniej. Krótko o historii i ciekawostkach, a wszystko w formie turnieju jako ciekawej formie łatwej do zastosowania.