Ewaluacja 2013

Znamy już wyniki ewaluacji po kolejnej konferencji! Zdjęcia z konferencji dostępne są tutaj: kliknij!

W drugiej edycji konferencji Edukacja Przygodą, która odbyła się w dniach 24-25 maja 2013 r., uczestniczyło 107 osób, z czego 27 w charakterze prelegentów, a 13 osób  poprowadziło warsztaty (nie wszyscy prowadzący byli uczestnikami). W trakcie konferencji rozdano ankietę ewaluacyjną, w której uczestnicy mogli przedstawić swoją opinię na temat organizacji konferencji oraz ocenić ją pod względem merytorycznym. Kwestionariusz wypełniło 51 osób, z czego 17 osób uczestniczyło w konferencji również w charakterze prelegentów, a 3 osoby prowadziły warsztaty. Blisko 2/3 ankietowanych miało przynajmniej dwa lata doświadczenia w obszarze tematyki konferencji, a zaledwie 1/10 przebadanych osób nie miała żadnego doświadczenia w tej sferze.

Rozpoczęliśmy wstępne prace koncepcyjne nad kolejną edycją konferencji. Będziemy wdzięczni za Państwa wskazówki i sugestie. Jesteśmy również otwarci na współpracę w zakresie oragnizacji kolejnego spotkania oraz pozyskiwanie środków na nie. Jedną z ważnych Państwa rekomendacji było zorganizowanie konferencji w formie wyjazdowej – tak jak miało to miejsce w 2011.

Pełne podsumowanie oraz rekomendacje znajdą Państwo w załączniku: ewalulacja2013