2011

Ogólnopolska konferencja

„Edukacja przygodą”

Teresin, 14-15.10.2011

 

Organizatorzy:

Katedra Animacji Kultury i Pracy Socjalno-Wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,  Fundacja Nasza Ziemia, Pracownia Nauki i Przygody. Kontakt: naukaprzygoda (małpka)gmail.com.

 

Komitet naukowy:

Prof.  dr hab. Anna Wiłkomirska (Uniwersytet Warszawski)

Dr Ewa Palamer-Kabacińska (Uniwersytet Warszawski)

Komitet programowy i organizacyjny:

mgr Agnieszka Leśny (Uniwersytet Warszawski, Pracownia nauki i przygody)

mgr Magdalena Zaborowska (Pracownia nauki i przygody)

inż. Katarzyna Dulińska (Fundacja Nasza Ziemia)

Sponsor

Konferencja zorganizowana ze środków programu “Po stronie natury” realizowanego przez Żywiec Zdrój S.A., Fundację Nasza Ziemia i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.

Wprowadzenie:

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody lub pedagogiką przeżyć). Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Tematyka konferencji:

1. Dyskusja wokół pojęcia „pedagogiki przygody” czy „edukacji przez przygodę”. Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?

2. Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.

3. Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie.

4. Edukacja przyrodnicza jako przykład outdoor education.

 

Czas i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.10.2011, w Pałacu w Teresinie al. Druckiego – Lubeckiego 1 (http://www.osrteresin.oit.pl/), koło Warszawy.

 

Program:

Wystąpienia zaproszonych gości, referaty uczestników, warsztaty praktyczne z zakresu „pedagogiki przygody” (kilka ścieżek do wyboru) i edukacji ekologicznej. Zwrócenie uwagi na rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaprezentowanie nowatorskich metod edukacji ekologicznej, podkreślenie istoty obchodów Międzynarodowego Roku Lasów. Ważnym celem konferencji jest spotkanie osób zainteresowanych tą tematyką dlatego zaplanowano również spotkanie integracyjne.

Referaty:

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.

Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania) upływa 15 maja 2011 roku. Streszczenia prosimy wysyłać na adres: naukaprzygoda@gmail.com (mgr Agnieszka Leśny, sekretarz konferencji).

Do 15 czerwca 2011 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia referatu do prezentacji podczas konferencji.

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: publikacja zwarta – materiały pokonferencyjne. Instrukcja wydawnicza zostanie wysłana w kolejnym komunikacie.

Rejestracja:

Rejestracja dla wszystkich uczestników konferencji (prelegentów jak i dla uczestników zwykłych) jest możliwa do dnia 30 czerwca 2011, poprzez formularz znajdujący się na stronie konferencji: www.edukacjaprzygoda.pl.

Opłata:

Opłata konferencyjna wynosi 55 zł dla wszystkich uczestników, płatna na konto w formie bezzwrotnej zaliczki do dnia 15 lipca 2011, po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Zakwaterowanie z piątku na sobotę w Pałacu w Teresinie,
  • Wyżywienie (piątek: obiad, kolacja i sobota: śniadanie + możliwość obiadu za dodatkową opłatą),
  • koszty opublikowania wydawnictwa zwartego,
  • wieczorne spotkanie koleżeńskie.

 

Serdecznie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia potencjalnym zainteresowanym.

 

Do zobaczenia,

Zespół konferencji „Edukacja przygodą”

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 14 października 2011

Godzina

Ścieżka akademicka

Ścieżka praktyczna

7:30-10:00 Przyjazd, rejestracja uczestników
10:00-11:00 Otwarcie konferencji. Przywitanie uczestników (prof. Wiłkomirska).Przemówienie Pani Dziekan prof. dr hab. Alicji Siemak-Tylikowskiej

Mira Stanisławska – Meysztowicz „Programy Fundacji Nasza Ziemia związane z outdoor i adventure”

11:00-13:00Sesja A

Sesja A

11:00-11:40 dr Ewa Palamer (WP UW) – Pedagogika przygody w naukach pedagogicznych

11:40-12:20 dr Wacław Sonelski O pewnej metodzie realizacji projektów edukacji przygodowej
12:20-13:00
mgr Rafał Ryszka Erlebnispӓdagogik – pedagogika przeżycia: doświadczenia niemieckie

13:00-13:15 Przerwa kawowa
13:15- 15:15Sesja B

Sesja B.1

13:15-13:45 dr hab. Rajmund Tomik

Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą w programie promocji aktywności fizycznej szkoły

13:45-14:15 dr Andrzej Lis-Kujawski

Outdoor education – możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych

14:15-14:45 mgr Kamil Konopka Znaczenie kontaktu z przyrodą i pozytywnych przygód dla profilaktyki społecznej i resocjalizacji – propozycje oddziaływań psychopedagogicznych

14:45-15:15 mgr Krzysztof J. Kwiatkowski

Sesja B.2

13:15-13:45 mgr Małgorzata Dysarz-Lewińska

Przygotowanie i realizacja projektów społecznie zaangażowanych jako element edukacji studentów socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki

13:45-14:15 rdlp Białystok

14:15-14:45 Szkoła zeroemisyjna

14:45-15:15 Marzena Żachowska

„Przygoda z przyrodą” wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. J. Korczaka w Elblągu

 

15:15-16:45 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa
16:45-18:45Sesja C

Warsztat C.1

Wystrzałowa lekcja czyli łatwe eksperymenty i doświadczenia z uczniami

(Centrum Nauki Kopernik)

20 osób

Warsztat C.2

Edukacyjna gra terenowa

(Zebra Projekt)

20 osób

Warsztat C.3

Gry i zajęcia warsztatowe pomocne w rozwiązywaniu konfliktów

(Magdalena Zaborowska)

20 osób

Warsztat C.4

Ogrody Naszej Ziemi

(Fundacja Nasza Ziemia)

20 osób

18:45-19:00 Przerwa kawowa
19:00-20:00Sesja D

Warsztat D.1

Szkoła pod Żaglami jako przykład outdoor&adventure education

dr Anna Bakowska (UW)

40 osób

Warsztat D.2

Relacje przestrzenne – praca zespołowa i nauka w przestrzeni otwartej

(Magdalena Zaborowska)

20 osób

Warsztat D.3

Przyrodnicze eksperymenty

(Fundacja Nasza Ziemia)

20 osób

20:00-21:30 Kolacja przy ognisku, wymiana doświadczeń i nieformalne spotkanie

SOBOTA, 15 października 2011

9:15-10:00 śniadanie
10:00-12:00

Sesja E

10:00-10:30 mgr Sylwia Olech

Ideały kształcenia a rzeczywistośc szkolna – nauczanie przyrody w formie outdoor education w polskim szkolnictwie.

10:30-11:00 mgr Krystyna Jędrzejewska – Szmek

Postrzeganie wielozmysłowe i bezpośrednia interakcja (Ogród Botaniczny UW)

11:00-11:30 mgr Magdalena Oprządek

Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim parku narodowym Nockberge

11:30-12:00– dr Alicja Komorowska-Zielny

Edukacja przyrodnicza w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Warsztat E.1

Nowe formy pracy z grupą

(Joanna Przydatek)

20 osób

Warsztat E.2

Naukowe metody badawcze różnych grup organizmów – praca w terenie z dziećmi i młodzieżą.

(Fundacja Nasza Ziemia)

20 osób

12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:30Sesja F

Sesja F

12:15-13:00 dr Beth Christie

13:00-13:30 pytania i dyskusja

13:30-14:00 Podsumowanie konferencji, zakończenie
14:00-15:00 Obiad dla chętnych (za dodatkową opłatą)

 

W ramach konferencji planujemy pięć sesji referatów oraz liczne warsztaty do wyboru. Każdy z uczestników będzie miał szansę wziąć udział w warsztatach. Część warsztatów będzie odbywała się równolegle do sesji referatów, części w specjalnej sesji warsztatowej. Deklaracje udziału w konkretnych warsztatach będą przyjmowane w biurze konferencji przy rejestracji uczestników.

Zapowiedzi referatów :

Outdoor education jako dyscyplina akademicka, gość specjalny z Outdoor Education Section of the Moray House School of Education, Uniwersytet w Edynburgu.

Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą w programie promocji aktywności fizycznej szkoły, dr hab. Rajmund Tomik (AWF Katowice)

“Pedagogika przygody” pośród nauk pedagogicznych, dr Ewa Palamer – Kabacińska (Uniwersytet Warszawski)

Outdoor education – możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, dr Andrzej Lis – Kujawski, dr Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

O pewnej metodzie realizacji projektów edukacji przygodowej, dr Wacław Sonelski (AWF Katowice)

Erlebnispädagogik – pedagogika przeżycia: doświadczenia niemieckie, mgr Rafał Ryszka (Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców)

Przygotowanie i realizacja projektów społecznie zaangażowanych jako element edukacji studentów socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki, mgr Małgorzata Dysarz-Lewińska (Wyższa Szkoła Gospodarki)

Znaczenie kontaktu z przyrodą i pozytywnych przygód dla profilaktyki społecznej i resocjalizacji – propozycje oddziaływań psychopedagogicznych, mgr Kamil Kopka (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Ideały kształcenia a rzeczywistość szkolna – nauczanie przyrody w formie outdoor education w polskim szkolnictwie, mgr Sylwia Olech (Uniwersytet Warszawski)

Postrzeganie wielozmysłowe i bezpośrednia interakcja. Ogród Botaniczny UW, mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek (Uniwersytet Warszawski)

Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim parku narodowym Nockberge, mgr Magdalena Oprządek (Polska Akademia Nauk)

Zapowiedzi warsztatów:

– Wystrzałowa lekcja czyli jak przeprowadzać ciekawe doświadczenia i eksperymenty z uczniami (Centrum Nauki Kopernik)

– Ogrody Naszej Ziemi (Fundacja Nasza Ziemia)

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z podstawami projektowania ogrodów (także takich przyszkolnych), wykorzystywania dostępnej przestrzeni do ich aranżacji, a także o doborze gatunków roślin tak, by ogród odwiedzały różne gatunki zwierząt. Uczestnicy zapoznają się także z szeroko pojętym tematem „kompostowania” oraz z gatunkami obcymi, które często można spotkać w ogrodach. Będzie też możliwość przyjrzenia się niezwykłym ogrodom – ptasim, motylim, a także tym tworzonym na dachach.

– Przyrodnicze eksperymenty (Fundacja Nasza Ziemia)

To podstawa każdego edukatora! Tylko w ten sposób można dobrze, rzetelnie i prawdziwie przedstawić otaczającą rzeczywistość i zachodzące w niej procesy. Jednak często barierą, z którą spotykają się organizatorzy praktycznych warsztatów jest brak środków bądź specjalistycznych narzędzi do prowadzenia takich eksperymentów.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych eksperymentach, które nie wymagają jedynie wyobraźni i kreatywnego zastosowania piasku, bandaży, spinaczy i papieru. Pokażemy, jak przeprowadzić rzetelne doświadczenia z użyciem prostych przyrządów, a także jak interpretować wyniki.

– Gry i zajęcia warsztatowe pomocne w rozwiązywaniu konfliktów (Magdalena Zaborowska, Pracownia Nauki i Przygody)

Powodem wielu konfliktów grupowych są problemy w komunikacji, brak podziału bądź zrozumienia ról w grupie. Warsztat pokarze, w jaki sposób gry i zabawy integracyjne pomagają w budowaniu relacji w grupie, wzmacniają współpracę, uczą podejmowania decyzji i pomagają spojrzeć inaczej na wspólne zadanie problemowe. Warsztat odbędzie się z zastosowaniem gier wykorzystujących różne kanały komunikacji interpersonalnej. Prowadzony będzie metodami aktywizującymi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną gry i zabawy, które z powodzeniem stosować można w pracy z grupami w różnym przedziale wiekowym.

– Naukowe metody badawcze różnych grup organizmów – praca w terenie z dziećmi i młodzieżą (Fundacja Nasza Ziemia)

Aby dobrze poznać gatunki roślin i zwierząt można zastosować różne metody badawcze. Rzecz w tym, że często są one skomplikowane i przez to nie zawsze można wykorzystać je wśród najmłodszych przyrodników. Przedstawimy uproszczone metody badawcze wybranych grup organizmów – skierowane zarówno do młodszych jak i starszych osób. Podczas warsztatów dowiemy się jak należy obserwować i badać zbiorniki wodne pod kątem występowania płazów, jak sporządzić zdjęcie fitosocjologiczne, jak kartować teren pod kątem obserwacji ptaków, jak ocenić jakość wody metodą BMWP-Pl. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów potrzebnych do prowadzenia podobnych warsztatów z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w terenie.

– Jak przeprowadzić edukacyjną grę terenową? (Pracownia Nauki i Przygody)

Zapowiedziane prezentacje projektów:

– Kluby Młodych Odkrywców (Centrum Nauki Kopernik)

– Zagraj o zielone – cykl gier miejskich po parkach i lasach Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa)