Tematyka, program

Tematyka konferencji

Analiza polskich źródeł, inspiracji, tradycji „pedagogiki przygody” i ich umiejscowienie w perspektywie europejskiej.

Dyskusja wokół pojęcia „pedagogiki przygody”, „edukacji przez przygodę”, „wychowania plenerowego”, „pedagogiki przeżyć”.

Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?

Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.

Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie.

Edukacja przyrodnicza jako przykład outdoor education.

Prezentowanym referatom naukowym towarzyszyć będą warsztaty praktyczne (w tym w plenerze) oraz prezentacje projektów i metod praktycznych inspirowanych tematyką konferencji.

Program:

Wystąpienia zaproszonych gości, referaty uczestników, warsztaty praktyczne z zakresu „pedagogiki przygody” (kilka tematów do wyboru) i edukacji ekologicznej. Zwrócenie uwagi na rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych Ważnym celem konferencji jest spotkanie osób zainteresowanych tą tematyką dlatego zaplanowano również spotkanie integracyjne oraz prezentację projektów.

Dokładny rozkład godzinowy znajduje się tu: kliknij!