Patroni i Mecenasi

Konferencji patronują:

frse_logo_rgb_200Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.frse.org.pl/

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne.

___________________________________________________________

logo_oreOśrodek Rozwoju Edukacji, http://www.ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

___________________________________________________________

zielona_lekcja_malePortal Zielona Lekcja, http://zielonalekcja.pl/

ZielonaLekcja.pl ma być drogowskazem dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą i chronić środowisko naturalne. Na portalu zamieszane są materiały edukacyjne, które pozwalają nauczycielom w ciekawy i niebanalny sposób przeprowadzić lekcje dotyczące edukacji ekologicznej.  Na bieżąco  informuje o wydarzeniach sprzyjających czynnej ochronie przyrody.

___________________________________________________________

FHDS_maleFundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia,http://www.harcerstwo2stulecia.pl/

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia powstała w 2011 roku w setną rocznicę założenia pierwszych drużyn harcerskich we Lwowie.

Inicjatorami powstania FHDS byli instruktorki i instruktorzy harcerscy z całej Polski związani w latach 80-tych XX wieku z Harcerstwem Niepokornym – przede wszystkim z Kręgiem Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) a także z Niezależnym Ruchem Harcerskim, Ruchem Płaskiego Węzła, Polską Organizacją Harcerską, Ruchem Zawiszackim a także z innymi formami organizacyjnymi, w których nawiązywano do tradycyjnych ideałów harcerskich.

Wspiera nowoczesne kształcenie instruktorów oraz organizuje debaty na tematy ważne dla współczesnego harcerstwa.

 

 

Mecenasi:

2

Niebieska Szkoła, http://www.niebieskaszkola.pl/

Niebieska Szkoła   to projekt 3 Oeans. Rejsy morskie połączone z nauką w trakcie roku szkolnego, realizowane na pokładzie tradycyjnego żaglowca rejowego STS Fryderyk Chopin. Projekt adresowany jest do uczniów gimnazjów i liceów z całej Polski. Jest to dla uczniów niesamowita morska przygoda, która pozostaje im w pamięci na całe życie. 

 

 

___________________________________________________________

logo_ec_maleExperience Corner, http://www.experiencecorner.com/

Experience Corner to pierwszy w Polsce internetowy sklep z interaktywnymi narzędziami szkoleniowymi najlepszych światowych marek. To miejsce, gdzie trenerzy, konsultanci oraz wykładowcy znajdą duży wybór nowoczesnych rozwiązań opartych na unikalnym mechanizmie nauki przez doświadczenie – od prostych, kilkunastominutowych ćwiczeń, przez materiały wzbogacające pracę warsztatową, po złożone, wielogodzinne gry i symulacje.