Patroni i mecenasi

Zostań Darczyńcą lub Mecenasem
Zachęcamy osoby prywatne i organizacje do wsparcia konferencji poprzez ufundowanie stypendium konferencyjnego. Wsparcie finansowe pozwoli naukowcom, nauczycielom i edukatorom uczestniczyć w konferencji, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, a więc rozwijać w Polsce pedagogikę przygody.  Jedno stypendium równoważne jest wysokości opłaty konferencyjnej jednej osoby. Darczyńców zapraszamy do członkostwa w komisji stypendialnej – wspólnie będą mogli kształtować kryteria według których wybierzemy stypendystów.

Organizacja lub osoba, która zdecyduje się wesprzeć kilkoro stypendystów otrzyma tytuł Mecenasa Konferencji “Edukacja Przygodą”, oraz możliwość umieszczenia  logotypu we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, w komunikatach prasowych, na stronie internetowej. 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: marysia.kuczynska@naukaprzygoda.edu.pl