Ważne daty

kwiecień 2015 – start zgłoszeń abstraktów

maj 2015 – start rejestracji

1 czerwca 2015 – koniec zgłoszeń abstraktów

15 czerwca 2015 – informacja zwrotna dla prelegentów

do 31 lipca 2015 – niższa opłata konferencyjna

15 października 2015 – prekonferencja, Jedlnia

16-17 października 2015 – konferencja

? 18 października 2015 – Sail Training Forum – edycja specjalna (impreza towarzysząca)

30 października 2015 – ostateczny termin zgłaszania artykułów do Kwartalnika Pedagogicznego