Organizatorzy

Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Zakład Animacji Kultury Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Nasza Ziemia

Komitet naukowy

Przewodnicząca: Prof. dr hab Ewa Kozdroń (AWF)

Prof. dr hab. Monika Guszkowska (AWF)

Prof. dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska (AWF)

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (UW)

dr Ewa Palamer – Kabacińska (UW)

dr Joanna Kalecińska (AWF)

dr Katarzyna Dzioban (AWF) – sekretarz

 Komitet programowy i organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Leśny (UW, PNiP),

Zastępca: mgr Przemysław Płoskonka  (AWF),

mgr Maria Lipko (AWF), mgr Natalia Szelachowska (PNiP), dr Ewa Niedzielska (AWF), dr Anna Ostrowska (AWF), dr Anna Leś (AWF), mgr Agnieszka Bąk (UW), mgr Marcin Wysmułek  (UW), mgr inż. Katarzyna Dytrych (NZ), wolontariusze Pracowni Nauki i Przygody