Informacje dla prelegentów

Zgłoszenia wystąpień

Referaty:

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji. Przewidywany czas pojedynczego wystąpienia to 20 minut. Termin zgłaszania abstraktów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacje, główne zainteresowania) upływa
3 lipca 2015 roku.

Do 20 lipca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia.

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty.

W przypadku akceptacji referatu autorzy będą zobowiązani do przekazania prezentacji organizatorom do dnia 14 października 2015 w celu przygotowania należytej obsługi multimedialnej konferencji.

Szczegółowych informacji na temat referatów udziela dr Ewa Palamer-Kabacińska, sekretarz komitetu naukowego: e.palamer@uw.edu.pl  (dr Ewa Palamer – Kabacińska, komitet naukowy).

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich występujących o rejestrację uczestnictwa w systemie online.

 Plakaty:

Program konferencji przewiduje 30-minutową sesję plakatową.

Zapraszamy do zgłaszania plakatów zgodnych z tematyką konferencji. Termin zgłaszania abstraktów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacje, główne zainteresowania) upływa
3 lipca 2015 roku.

Do 20 lipca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia.

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty.

Sesja plakatowa planowana jest wieczorem 16 października 2015.
Rozmiar plakatu: format B1 (707mm×1000mm) w układzie pionowym. Zawartość nagłówka: zawartość nagłówka: tytuł, imię i nazwisko autora(ów) pracy, afiliacja. Wersja cyfrowa: format PDF (wielkość pliku do 10 MB) . Koszt wydruku plakatu uczestnik ponosi indywidualnie.

W przypadku akceptacji zgłoszenia, autorzy proszeni są o  przesłanie w terminie do 10 października 2015 r. wersji cyfrowej plakatu na adres konferencja@naukaprzygoda.edu.pl w celu udostępnienia go po konferencji na stronie www wydarzenia.

Autorzy są proszeni o przygotowanie krótkich ustnych wypowiedzi (maksymalnie 3 minuty) na temat treści prezentowanych na plakacie.

Szczegółowych informacji na temat posterów udziela mgr Karol Kołbyk, karol_kolbyk@o2.pl.

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich występujących o rejestrację uczestnictwa w systemie online.

Ideatorium:

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień Ideatorium zgodnych z tematyką konferencji. Termin zgłaszania abstraktów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacje, główne zainteresowania) upływa 3 lipca 2015 roku.

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty.

Szczegółowych informacji na temat Ideatorium udziela mgr Agnieszka Leśny, aga.lesny@gmail.com.

Do 20 lipca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia.

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich występujących o rejestrację uczestnictwa w systemie online.

Publikacja pokonferencyjna:

Po III edycji konferencji planujemy dwie formy publikacji materiałów:

1) Publikacja wybranych artykułów naukowych (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Pedagogiczny”1. Zastrzegamy, że redakcja przyjmuje głównie oryginalne prace badawcze.

Wytyczne dla autorów i informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=5

Prace przygotowane wg powyższych wytycznych (+ metryczkę) prosimy o przesyłanie na adres dr Ewy Palamer-Kabacińskiej, e.palamer@uw.edu.pl, najpóźniej do końca października 2015.    Wydanie czasopisma planowane jest na połowę 2016.

2) Publikacja elektroniczna „Przewodnik po edukacji przygodą w Polsce” (tytuł roboczy) zawierający informacje o ośrodkach i projektach, które są realizowane w oparciu o koncepcje outdoor/adventure/experiental education.