Pre konferencja

Prekonferencja będzie miała charakter nieformalnego spotkania osób, organizacji i instytucji zainteresowanych tworzeniem sieci podmiotów, których celem jest działanie lub rozwój teorii i metody tzw. pedagogiki przygody oraz nurtów pokrewnych. Podsumujemy dotychczasową działalność w około “Edukacji przygodą” i zastanowimy się co dalej.

W czasie prekonferencji podejmiemy decyzję odnośnie partnerstwa w zakresie organizacji kolejnych edycji konferencji „Edukacja przygodą” oraz dalszych form możliwej współpracy. Prekonferencja będzie też okazją do rozmów nieformalnych i swobodnym spotkaniem społeczności, która tworzy się wokół tematyki edukacji przygodą w Polsce.

magda_jPrekonferencję poprowadzi Magda Jędrzejczyk – liderka wszystkiego co dobre, co dzieję się w około Szkoły Aktywnego Wypoczynku “Frajda”. Magda od lat działa w międzynarodowych projektach związanych z outdoor education. Na prekonferencji opowie m.in. o współpracy z The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)

Prekonferencja planowana jest na 15.10.2015 od godziny 16:00. Opłata za udział w prekonferencji wynosi 125 zł i pokrywa koszty noclegu, kolacji w czwartek oraz śniadania w piątek.