Warsztaty

Pedagogika przygody w praktyce – wykorzystanie parków linowych w edukacji – Albert Pawłowski, Michał Wesołowski (Fundacja Pracownia Nauki i Przygody), http://www.naukaprzygoda.edu.pl/logo_pracowni –  wszystkie miejsca zarezerwowane

Mobilny park linowy to system lin i zawiesi, który można rozłożyć w 1,5h właściwie w każdym miejscu, w którym występują drzewa conajmniej średniej wielkości. Na parku można przeprowadzić bardzo wiele ćwiczeń, gier i zabaw służących integracji grupy, ćwiczeniu negocjacji, poznaniu ról. Bardzo łatwo wpleść ćwiczenia na parku w większy program np. edukacji ekologicznej co czyni tę metodę niezwykle atrakcyjną. W czasie warsztatu uczestnicy będą mogli spróbować zagrać w grę przeprowadzoną na parku oraz będą mieli okazję przyjrzeć się wykrzystanemu sprzętowi. Prosimy o wygodny strój i buty bez obcasów!

Survival blisko domu – Przemysław Płoskonka (Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu),http://surwiwal.edu.pl/
spss_logo-250–  wszystkie miejsca zarezerwowane

Warsztat będzie prezentował wybrane zagadnienia z surwiwalu. Uczestnicy poznają metodykę prowadzenia zajęć z surwiwalu oraz wezmą czynny udział w przykładowych zajęciach. Uwaga! Strój ucestników powinien umozliwiać przemieszczanie się w plenerze. Prosimy o wygodny strój i buty bez obcasów!

Czy nauki ścisłe są dla dzieci? – Piotr Wróbel (Centrum Nauki Kopernik),

http://www.kopernik.org.pl/logo-KOPERNIK-505x391

Podczas warsztatu poprzez wspólne eksperymentowanie odpowiemy na pytania: Czy nauki ścisłe są dla dzieci? Czy humanista może być popularyzatorem nauki? Czy przedszkole/szkoła bez profesjonalnego sprzętu może popularyzować naukę wśród najmłodszych? Po praktycznej części przewidziana jest dyskusja, podczas której prowadzący postara się odpowiedzieć na pytanie uczestników dotyczące tematu warsztatu.

Projektowania gier i zabaw w przyrodzie według pedagogiki przeżycia/ Erlebnispädagogik – Rafał Ryszka (Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców), http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/WSW_logo_SMwszystkie miejsca zarezerwowane

Uczestnicy warsztatów poznają zasady i metody projektowania zabaw stosowanych przy pedagogice przeżycia w Niemczech. Trochę teorii w połączeniu z przykładami ciekawych i prostych zabaw w naturze. Prosimy o wygodny strój i buty bez obcasów!

Przygoda w przyrodzie – Katarzyna Dytrych (Fundacja Nasza Ziemia), www.naszaziemia.pl

Jak przełożyć naukowe metody badawcze na język przyjazny zarówno dla dzieci i dorosłych? Jak pokazać zjawiska przyrodnicze inaczej niż przez prezentację czy film?nasza_ziemia_180 Co ciekawego można znaleźć „w terenie” w różnych porach roku? Jak rozpoznawać drzewa, a jak ptaki? W jaki sposób przekonać, że warto segregować odpady? Z tymi pytaniami spotyka się każdy, kto choć na chwilę zetknął się z edukacją ekologiczną uczestników w każdym wieku. Postaramy się zaproponować i pokazać odpowiedzi na te pytania tak, aby terenowa edukacja przyrodnicza stała się nie tyle wyzwaniem co prawdziwą przygodą.

logo_liniaIntegracja z głową – Jakub Iwański (Ośrodek Umiejętności Komunikacyjnych Linia), http://www.lpi.net.pl/ – – wszystkie miejsca zarezerwowane

Podczas warsztatu zademonstrujemy jak w krótkim czasie, dysponując skromnymi środkami usprawnić pracę grupy i ułatwić osobie prowadzącej realizację programu. Posłużymy się zadaniami integracyjnymi, które rozwijają umiejętność precyzyjnej komunikacji. Po każdym ćwiczeniu przeprowadzimy omówienie. Interesować nas będzie wpływ struktury zadań na ujawnienie takich cech jak: przywództwo, odpowiedzialność, zaangażowanie. Chcielibyśmy zachęcić uczestniczki i uczestników warsztatu do przemyślanego stosowania zadań integracyjnych w swojej praktyce.

logo_zobaczyc_morzeCzy na pewno wzrok jest najważniejszy, Zobaczyć Morze – Robert Krzemiński, Katarzyna Gajewska (Projekt Zobaczyć Morze), http://www.zobaczycmorze.pl

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem różnych pomocy, w tym audiowizualnych. Podczas warsztatu zostanie uczestnikom przybliżona wiedza o osobach z dysfunkcją wzroku, ich rehabilitacji, aktywności społecznej (na przykładzie projektu “Zobaczyć Morze”) i sposobach radzenia sobie w życiu codziennym. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć aktywny odział w warsztacie, dzięki bezwzrokowym doświadczeniom, jakie zostaną im zaproponowane.

Przygoda w sali szkoleniowej. Możliwości gier i symulacji w edukacji i szkoleniach dorosłych,pgs_logo
Jagoda Gandziarowska-Ziołecka (Pracownia Gier Szkoleniowych),http://pracownia.edu.pl

Warsztat dotyczy metody gier i symulacji szkoleniowych. Jego celem jest zapoznanie i oswojenie uczestników z takim narzędziem dydaktycznym i jednocześnie wywołanie zapału i odwagi do jego samodzielnego stosowania w swoim własnym kontekście edukacyjnym. Uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej, żeby następnie na podstawie swoich doświadczeń przeanalizować, co jest takiego w grze, że angażuje i uruchamia proces poznawczy w tak skuteczny sposób.

logo_citygames
Wszystko Gra! Marcin Bednarski i Rafał Suchocki (Citygames.pl),http://grymiejskie.pl –  wszystkie miejsca zarezerwowane

Czy można przygotować angażującą grę, która naprawdę przekaże treści edukacyjne? Czy coś takiego można zrobić samemu? W trakcie warsztatów, które od początku do końca będą odbywały się w formie gry uczestnicy poznają wszystkie elementy z jakich powinna się składać i jakie powinny charakteryzować grę, aby była angażująca i atrakcyjna. Każdy uczestnik otrzyma scenariusz gry, która będzie treścią warsztatu.

 

logo_wilanow

Jak poznawać przyrodę? Julia Dobrzańska (Muzeum Pałac w Wilanowie), http://www.wilanow-palac.art.pl/ – wszystkie miejsca zarezerwowane

W czasie warsztatów uczestnicy poznają różne metody prowadzenia obserwacji przyrodniczych i dowiedzą się jak prowadzić dziennik obserwatora, a także wykonać przyrodnicze rysunki. Zaprezentowane zostaną różne metody pracy z dziećmi i młodzieżą pozwalające na zapoznanie ich z warsztatem obserwatora przyrody, a także aktywności pozwalające porządkować i utrwalać zdobytą wiedzę przyrodniczą.